Поликлиника Мартини - Се што му е потребно на Вашето здравје, на едно место!

  • Јавете се на

    034 335 020; 071 296 515
  • Ул. Атанас Јанев 5

    2400 Струмица
  • Пон - Пет

    08:00 до 20:00

Скрининг за хромозомопатии се прави во прв триместар со комбиниран тест – ПРИСКА 1 и во вториот триместар со ПРИСКА 2 тест во комбинација со ултразвучен преглед. Во вториот триместар биохемискиот скрининг се користи за корекција на ризикот од хромозомопатии ( Down Sy и др. ) но и за поставување на сомневање за некоја структурна аномалија кај бебето. Кај овој тест се користат три или четири хормони во зависност од центарот каде се изработува. Triple тест користи три хормони – AFP ( alfa feto protein ), beta HCG, Estriol. Quadruple тест покрај AFP, beta HCG, Estriol, го користи и Inhibin A и е малку попрецизен.

Кај бебиња со Down Sy  AFP е најчесто низок ( MoM 0,75 и помал ), beta HCG е најчесто покачен ( MoM над 1,8 ) а Estriol е висок. Кај другите синдроми ( Трисомии 13, 18 ) вредностите на овие хормони се поразлични, најчесто се ниски и полесно се поставува ризик.

AFP е зголемен после крварење во бременост, но може да биде и знак на аномалии на ′рбет и преден стомачен ѕид на бебето. Во тие случаеви AFP е многу зголемен ( MoM над 2 ).  Кај вакви вредности на AFP испитувањето најчесто се повторува по 1 недела за да се исклучи можност да биде покачен поради крварење во бременост и се прави детален ултразвучен преглед.